5 februari 2021

Pabo 4 digitaal op reis...

Door de ontstane situatie ten aanzien van de pandemie konden er in 2020 geen internationale reizen plaatsvinden. Dus voor onze studenten helaas geen internationale ervaring buiten Nederland. Ondanks deze teleurstelling zijn we aan de slag gegaan met een alternatief internationaliseringsprogramma. Een nieuw traject, spannend voor zowel het team docenten als de studenten.  Inmiddels hebben we het traject afgerond en kunnen we terugkijken op een succesvolle uitwisseling en hebben we ook vanuit Nederland onze internationale doelstellingen kunnen behalen! Daar zijn we blij en dankbaar voor!

‘Eerst wist ik niet wat ik moest verwachten en had ik er eigenlijk niet zoveel zin in.                         Uiteindelijk een super mooie en leerzame module.’

Virtuele ontmoetingen 

Ontmoeting staat bij al onze internationale ontmoetingen centraal, zo ook dit keer! We daagden de studenten uit om in onze diverse maatschappij de ‘ander’ te ontmoeten en daarnaast organiseerden wij virtuele ontmoetingen met onze partnerscholen en organisaties in het buitenland. De 121 studenten weren ingedeeld in twaalf verschillende landenteams (Australië, Gambia, Ghana, Indonesië, Malawi (2), Nepal, Roemenië, Oekraïne, Oostenrijk, Slowakije, Verenigd Koninkrijk). Gedurende het traject waren er verschillende digitale bijeenkomsten. Eerst maakten de studenten kennis met de school/organisatie en kregen zij gastlessen om de context te leren kennen, waarna zij zelf verder onderzoek deden naar het land en de context.  Vervolgens kregen zij de opdracht in overleg met de collega’s in het buitenland producten te ontwikkelen. De ene groep ontwikkelde een webinar over christelijke onderwijs, enkele andere  teams gaven digitale lessen aan leerlingen, of er werd lesmateriaal ontwikkeld. 

In januari sloten we dit traject af met een evaluatie en een videochallenge. Studenten kregen de opdracht om een impressie te geven over dit traject en de jury kon, nadat collega’s en studenten hadden gestemd, de winnende video bekendmaken, namelijk: Australia

Het traject met het buitenland was één onderdeel van het alternatieve  internationaliseringstraject. Studenten kregen ook enkele voorbereidende colleges en opdrachten, daarnaast kregen zij de opdracht om interculturele ontmoetingen te organiseren in Nederland (snuffelstages op multiculturele scholen, onderwijsactiviteiten met migrantenkinderen,…)  of ze werkten mee aan projecten  die bijdragen aan het integreren van internationalisering en wereldburgerschap in het basisonderwijs.

‘Het was een gave ervaring om toch, ondanks dat het online was, zo in contact te komen met Gambia. Het heeft mij veel meer waardering gekregen voor hun situatie én ook voor onze eigen situatie. We denken zo snel dat dingen normaal zijn, maar van de ander is ook heel veel te leren! Bedankt!’

Al met al zijn we blij dat we dit traject positief konden afsluiten met mooie en positieve evaluaties van zowel collega’s, studenten en onze partnerscholen/organisaties. Lees ook de impressie van student Gertine Kaashoek die ‘op reis’ ging naar Oostenrijk!