Piet Kuijtfonds: studiebeurzen voor christelijk onderwijs wereldwijd

Het Piet Kuijtfonds maakt het mogelijk dat christelijke leerkrachten uit het buitenland de internationale master Master Learning and Innovation, track: Christian Education en de International Class van Driestar hogeschool kunnen volgen. Hierdoor zijn zij in staat christelijk onderwijs in hun land op te zetten en te versterken. Daardoor krijgt christelijk onderwijs wereldwijd een kans!

Impact christelijk onderwijs

Christelijk onderwijs vanuit de Bijbel heeft een grote impact op kinderen, jonge mensen, én zelfs op een samenleving. Driestar educatief bundelt kennis en ervaring over christelijk onderwijs wereldwijd in deze master. Christelijke leraren uit andere landen worden toegerust om in hun eigen land christelijk onderwijs op te zetten en te versterken.

Voor veel christelijke leerkrachten en studenten uit het buitenland is de Master Learning and Innovation, track: Christian Education en de International class onbetaalbaar. Het Piet Kuijtfonds geeft studiebeurzen aan deze studenten. Daardoor krijgt christelijk onderwijs wereldwijd een kans!

Tijdens de master en in de International class trekken Nederlandse pabostudenten en studenten uit het buitenland samen op. Samen bestuderen en verwerken ze thema’s uit de christelijke pedagogiek, zoals de rol van de leraar in het leerproces van de leerling. Steeds wordt de vraag gesteld hoe de opgedane kennis en ervaringen ingezet kan worden in het eigen land en de eigen cultuur. 

Piet Kuijtfonds

Piet Kuijt was meer dan 75 jaar geleden oprichter van kweekschool De Driestar. Ter gelegenheid van het jubileum heeft Driestar educatief op haar jubileumavond op 19 september 2014 het Piet Kuijtfonds gelanceerd.

Testimonial Jessica

Testimonial Jessica

“A large and exciting perspective” 

Boaz Da, student from Burkina Faso

“I am very satisfied about the Master Learning and Innovation: Christian Education.  That is because it’s Christ-Centred with a deep vision of Christian Education and some good practices in Christian Education. Due to my educational background it was challenging but really helpful. You learn a lot of theories from different perspectives and how they are applicable in Christian Education.

For my work, the master Learning and Innovation: Christian education has different benefits: first of all, it helped me to improve the content of the trainings we lead for School leaders and Christian teachers. It also helped me to improve my contribution in various of debates related to Christian Education. Let’s conclude in saying that the MLI-CE gives you a large and exciting perspective about Christian Education!”

Piet Kuijtfonds: studiebeurzen voor christelijk onderwijs wereldwijd. 

Een studiebeurs bedraagt €5000,-. Het Piet Kuijtfonds wil in elk schooljaar aan zoveel mogelijk studenten een beurs verstrekken. Doet u mee om dit mogelijk te maken?

Doe mee als bedrijf, kerk of particulier: 

Maak een gift over via IBAN: NL76 RABO 0191 2141 08 t.n.v. Driestar educatief, inzake Piet Kuijtfonds. Uw financiële bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de studenten uit het buitenland. Driestar educatief zorgt voor een verantwoording van inkomsten en kosten.

Wil je graag meedoen en met ons samenwerken om wereldwijd christelijk onderwijs te steunen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Meer informatie

Neem voor verdere informatie over het Piet Kuijtfonds, of vragen over de sponsormogelijkheden, contact met ons op door te bellen naar 0182-540 333 of ons een email te sturen!