Stichting

Vrienden van Radiance is een ANBI-stichting die is opgericht in de jaren '90 van de vorige eeuw. De stichting ondersteunt Christelijk onderwijs in Zhytomir, Oekraïne.

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van Radiance bestaat uit de volgende leden:

  • Drs. L.N. Rottier, Bodegraven - voorzitter
  • W. Visser, Nunspeet
  • H.J. Last, Genemuiden
  • D. van den Noort, Houten
  • C.J.B. Ritmeester, Moerkapelle
  • M.W. van Bemmel, Gouda

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

Algemeen

U kunt hier het jaarverslag en beleidsplan downloaden.

Financiële gegevens

Onze IBAN-gegevens zijn: NL68 RABO 0109 1645 71 t.n.v. Stichting Vrienden van Radiance.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 817262696. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit van Bemmel, tel. 0182 – 54 03 78.


Geschiedenis

In de jaren ‘90 heeft stichting Kom Over en Help contact gelegd met dominee Vinogradsky, voorganger van de autonome baptistengemeente in Zhytomir, een stad bij Kiev in Oekraïne. Dat mondde uit in een uitnodiging aan Nederland, waaraan de dominee en zijn vrouw in het voorjaar van 1991 gevolg gaven. Onvergetelijk waren de bezoeken aan christelijke en reformatorische scholen. Wat een contrast met de scholen in eigen land, die doortrokken waren van communistische en atheïstische ideologie.

Droom

Bij een bezoek aan de pabo van de Driestar hogeschool nodigde dominee Vinogradsky alle studenten uit voor een werkweek in Zhytomir. De pabo gaf op zijn beurt gevolg aan deze uitnodiging, waardoor in het vervolg Driestar hogeschool elk jaar een werkweek naar Oekraïne organiseerde. Tijdens één van die werkweken gaf dominee Vinogradsky woorden aan zijn droom die hij al lang koesterde: een christelijk school in Oekraïne.

Radiance

Ir. M. Houtman, toen directeur van de pabo, zag mogelijkheden om deze wens in vervulling te doen gaan. Na veel overleg, acties en vooral gebed leidde dit in 1994 tot oprichting van de eerste christelijke school in Oekraïne, Radiance geheten. Deze naam betekent ‘uitstraling’, waarmee de school aangeeft dat Gods Woord het Licht is, en als uitgangspunt dient voor alles wat ze op school doen.

Meer dan 200 leerlingen

De school startte met één klas met twintig leerlingen, een directeur en een leerkracht. Nu zijn er tien klassen en meer dan 200 leerlingen. De pabo van Driestar hogeschool stond samen met de ouders van de leerlingen borg voor de financiën van de school. In 1998 werd de stichting ‘Vrienden van Radiance’ opgericht en nam zij de financiering over van Driestar educatief.