20 juni 2024

Rens blogt: Tien jaar zomerschool

Door Rens Rottier

We hebben tien jaar zomerschool achter de rug, bij Driestar hogeschool. Tien keer een week waarin een groep jonge christenen, studenten en werkenden, zich een week terugtrekken uit hun vaak drukke levens. Om tijd te besteden aan bezinning, verdieping, ontmoeting, gesprek. Het is tot nu toe elk jaar een heel bijzondere ervaring geweest; een voorrecht om erbij te mogen zijn.

Elke jaargroep heeft zo zijn eigen sfeer en karakter. Dat is enerzijds afhankelijk van de deelnemers zelf, de grootte van de groep, de samenstelling: wat meer contemplatief, nadenkend, observerend of energiek en spontaan. Maar ook wat er om ons heen gebeurt en wat daarin speelt, maakt het verschil.

Zo  herinner ik me de zomerschool van 2020 als een bijzondere. We dachten dat de zomerschool niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie. Maar op de valreep kwam er toch een versoepeling van maatregelen, waardoor we wel de zomerschool konden organiseren. In een grote zaal, met anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen. 

We merkten dat we allemaal heftige dingen hadden meegemaakt. Een crisis die we nooit zo hadden beleefd. Ingrijpen van de overheid in het gewone leven van burgers van een ongekende omvang. En als vanzelf kwamen de grote vragen naar voren. Wat overkomt ons? Wat doet het met ons als student, jonge professional? We merkten dat deze crisis  diep insneed in ons bestaan. Persoonlijk vragen kwamen op tafel: wat doet dit mij, wat heeft het mij te zeggen? We ervoeren de kwetsbaarheid van onze samenleving; en ook de spanning die er was rond de christelijke kerken en de kerkgang. 

Bij alle sprekers kwam dit aan de orde. Sommigen gaven duiding aan wat er gebeurde. We kregen meer inzicht, meer nuances ook, en stevige gesprekken. 

Maar er was ook iets anders. Het besef dat de wereld niet maakbaar is. Dat er dingen kunnen gebeuren die alles doen wankelen. En dat dit ons als christenen niet voorbijgaat. Integendeel. Maar daarbij ook: het groeiende besef dat we niet in paniek hoeven te raken, omdat we mogen weten dat God regeert, dat het Hem niet uit de hand loopt. En die wetenschap maakt het toch anders. Dit benoemden we ook tegen elkaar aan het eind van de week. En dat gaf ook een zekere rust.

De zomerschool 2024 zal plaatsvinden in een wereld die misschien wel nog meer in verwarring is dan in 2020. De vragen buitelen ook nu over elkaar. We hebben dan ook sprekers gezocht die hier met ons over kunnen spreken, ons kunnen helpen bij de duiding van dit alles. En we willen ook met elkaar in Bijbelstudie, gesprek en gebed zoeken wat dit ons persoonlijk en als christelijke kerken te zeggen heeft.

Jan Kloosterman en ik, als organisatoren van deze zomerschool, zien ernaar uit om jou te ontmoeten en samen met de groep tot reflectie te komen, bezinning, ontmoeting en verdieping. Van harte welkom! Klik hieronder voor meer informatie over het programma, de sprekers en meld je aan.

Rens Rottier

Over Rens Rottier

Rens Rottier is senior onderwijsadviseur en organisator van de Zomerschool.