14 juni 2022

Decanenontmoeting op 10 november. Met lezing van Lennart Visser.

Welkom bij Driestar hogeschool! We vinden het erg fijn om jullie na een aantal jaren weer in Gouda te ontmoeten voor inspiratie, informatie en uitwisseling. De decanenbijeenkomst is op donderdagmiddag 10 november vanaf 15.30 uur. Lennart Visser houdt een korte lezing over hoe jij je leerlingen kunt helpen de goede studiekeuze te maken. 

Je wilt leerlingen stimuleren tijdig open dagen te bezoeken, en dat doe je ook, maar toch zie je hen soms verdwalen en stress krijgen over de studiekeuze die ze moeten maken. Hoe kun je met hen in gesprek komen over wie ze zijn en welke studierichting bij hen zou kunnen passen? Kun je hen helpen uitstelgedrag te voorkomen? En wat zijn de stappen die een leerling moet zetten om de goede keuze te kunnen maken? 

 

Rondom dit soort vragen houdt Lennart Visser een korte interactieve lezing. Dr. Lennart Visser geeft les op de pabo, is coördinator van de masteropleidingen van Driestar hogeschool en heeft de leiding over het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Enkele jaren geleden promoveerde hij op het thema uitstelgedrag bij studenten.  

Informatieuitwisseling 

Uiteraard is er deze decanenmiddag ook ruimte om vragen te stellen over praktische zaken, zoals toelatingstoetsen, collegegelden en voorwaarden voor aanmelding. Daarnaast willen we graag het een en ander delen over het nieuwe curriculum op de pabo. Hoe zit het met de blok- en lintvariant en wat verandert er aan de vwo-route? En waarom zouden scholieren kiezen voor de ‘deeltijd’-opleidingen lvo Opleiden in de school en Pedagogiek?  

Ontmoeting 

Tijdens vorige decanenmiddagen merkten we dat decanen van de verschillende christelijke en bij Driestar hogeschool betrokken scholen ook erg genieten van de onderlinge ontmoeting. Daarom is daar zowel in het programma als na afloop tijdens de maaltijd rond 17.30 uur veel ruimte voor.