3 juni 2021

Eerste lichting ad-pep studenten Driestar hogeschool afgestudeerd

Deze week studeerden 49 studenten af bij de associate degree tot pedagogisch educatief professional. Daarmee is dit de eerste lichting afstudeerders voor de ad-pep opleiding. Studieleider Evert de Bruin is blij met dit resultaat.

Studeren in ingewikkelde periode

Deze groep studenten is in januari 2019 gestart met de ad-pep opleiding. Een aantal van hen stroomt nu in bij de opleiding hbo-pedagogiek of de pabo. Evert de Bruin heeft veel waardering voor de afstudeerders. “Het is een bijzondere groep mensen gezien de verschillen in leeftijd, ervaring en werkveld. Ze hebben een ingewikkelde tijd achter de rug waarbij ze een nieuwe opleiding volgden in de coronatijd.”

Breed docententeam

Studenten krijgen les van een brede groep docenten. Het docententeam bestaat voor de helft uit docenten van Driestar hogeschool en voor de helft uit docenten van het Hoornbeeck College. De docenten komen uit verschillende werkvelden, van kinderopvang en onderwijs tot jeugdzorg en schippersinternaten.

Juist nú relevant

Via de ad-pep opleiding worden studenten in twee jaar opgeleid tot een startbekwame professional in het pedagogisch-educatieve werkveld. Juist deze tijd vraagt om zo’n opleiding, vindt studieleider De Bruin. “Met alle nadruk op inclusiever onderwijs is een integratie tussen onderwijs en zorg van groot belang. Daarnaast gaat het bij maatregelen die voortkomen uit het Nationaal Programma Onderwijs vooral om handen in en bij de klas. Deze studenten zijn de ideale doelroep om daarbij in te zetten.”

In 2020 en 2021 zijn er ook weer meer dan 50 studenten per jaar gestart met de opleiding ad-pep aan Driestar hogeschool.

Meer weten over de ad-pep? Klik hier.