31 mei 2022

Score NSE bekend: “Driestar hogeschool is een goede keuze”

Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan een hoge algemene tevredenheid te hebben over hun opleiding bij Driestar hogeschool. De hoogste score gaat naar de aansluiting op de beroepspraktijk, en de tevredenheid over de docenten.

Tevreden ondanks coronajaren

De NSE wordt jaarlijks afgenomen en geeft een indruk van de mate waarin studenten tevreden zijn over hun opleiding. De resultaten die deze week bekend zijn gemaakt, zijn gebaseerd op gegevens die tussen januari en maart dit jaar zijn opgehaald bij studenten. Ook uit de landelijke resultaten blijkt dat de tevredenheid over het hoger onderwijs stabiel blijft, ondanks de lastige coronajaren.

Betrokkenheid, contact en begeleiding

Naast de aansluiting op de beroepspraktijk en tevredenheid over docenten waarderen studenten ook de betrokkenheid, het contact en de begeleiding. Bij alle categorieën die in het dashboard staan zijn studenten van Driestar hogeschool positiever dan het gemiddelde.

Goede keuze

Arjan van Tol, opleidingsmanager van de pabo, is blij met de resultaten. “Op Driestar hogeschool kennen we onze studenten en zijn we betrokken op hun leerproces. Ook werken we blijvend aan een nauwe aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk op de scholen. Het is mooi om dit terug te zien in deze NSE-uitslag. Een keuze voor Driestar hogeschool is een goede keuze”.

Alle resultaten

Bekijk hier de volledige resultaten van NSE 2021 en 2022. De NSE wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.