21 april 2022

Update vanuit de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA)

Drie christelijke lerarenopleidingen voor po en vo en zes universiteiten vormen samen de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). In dit bericht praten we je bij over de voortgang van de ELA en over wat deze alliantie voor jou zou kunnen betekenen.

In totaal zijn er negen allianties opgericht om het lerarentekort tegen te gaan. De ELA is één van deze allianties, en bestaat uit de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool VIAA, Driestar educatief en daarnaast uit de universitaire partners: Theologische Universiteit Apeldoorn, Universiteit van Humanistiek, Universiteit van Utrecht, Wageningen Universiteit, Open Universiteit en Vrije Universiteit. We vinden elkaar als partners in onze focus op de normatieve professionaliteit. Hiermee werken we aan de weerbaarheid van onderwijsprofessionals en het kunnen omgaan met verschillende waardenkaders in de klas, binnen het team en in de context van de school. Dat levert een aantrekkelijker beroep op en zorgt voor stevigere professionals in het onderwijs die behouden blijven voor het onderwijs.

Toekenning middelen

In de achterliggende periode hebben we als ELA hard gewerkt om het projectplan op te stellen. In het projectplan wordt toegelicht aan welke activiteiten we als betrokken partners in de komende periode gezamenlijk gaan werken, en op welke manier dat wordt gedaan. Na een gedegen proces van peerreviews heeft het bestuurlijk overleg van de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland ons laten weten dat het projectplan van de ELA is goedgekeurd. Dat is goed nieuws! Hierdoor krijgen we eenmalig middelen om onze activiteiten voort te zetten en te werken aan onze ambities. Het bedrag van 750.000 euro wordt evenredig over de zeven nieuwe allianties verdeeld, wat betekent dat de ELA ruim 107.000 euro ontvangt. Deze gelden worden vooral ingezet voor aansturing, doorontwikkeling en verbinding met het werkveld.

Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?

We zijn heel blij dat we nu verder kunnen gaan met ons mooie proces, waarin we elkaar vinden en versterken rondom normatieve professionaliteit. Samen kunnen we nu verder werken aan onze ambitieuze doelstellingen binnen de verschillende werkgroepen, om zo ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort. In de komende tijd zult u de naam ELA vaker zien langskomen. We zetten een aantal punten op een rijtje waar we de komende periode concreet aan werken:

  • Een ELA LinkedIn-pagina, zodat we in een digitale professionele omgeving makkelijker vindbaar zijn. Tevens zorgt dit voor dat interactie makkelijk(er) mogelijk is met onze doelgroep(en). U kunt, bij interesse, deze pagina volgen.
  • We richten een website op. We zullen daar meer over onszelf als ELA vertellen. Daarnaast zal de website een plek zijn om kennis rondom normatieve professionaliteit beschikbaar te stellen en te delen. We willen met de website een plaats creëren waarbij alle mensen die -gedreven vanuit persoonlijke waarden- geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs, in contact kunnen komen met de opleiding die bij hen past.
  • We ontwikkelen volop verder binnen onze werkgroepen (daarover later meer).
  • En we richten een werkveldcommissie op, een groep mensen uit het werkveld die met ons meedenkt en invulling helpt geven aan onze doelstellingen. Bent u werkzaam in het po, vo of mbo en heeft u interesse om hier onderdeel van uit te maken? Dat kan! Neem contact op met de contactgegevens onderaan deze mail.

Kortom: een hoop activiteiten die in de steigers staan. Op een later moment informeren we u hier verder over.

Meer informatie

Heeft u vragen of een reactie op dit bericht? We komen graag in contact! Mailen kan naar projectleiders Klaas Tippe of Christine de Heer