12 april 2022

Gastcolleges op Driestar hogeschool: de praktijk dichtbij brengen

Binnen de pilot tieneronderwijs en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs worden er ook gastcolleges gegeven door mensen uit de onderwijspraktijk van het primair en voortgezet onderwijs. Eén van deze gastdocenten is Cees Loendersloot, begeleider Passend Onderwijs op vmbo-school De Meerpaal, onderdeel van CSG Calvijn. We vroegen hem over zijn bijdrage aan het onderwijs op Driestar hogeschool.

Ha Cees, waarom geef je gastcolleges bij Driestar hogeschool? Welk doel heb je ermee?

Twee van mijn collega’s van De Meerpaal volgen de lerarenopleiding voortgezet onderwijs aan Driestar hogeschool. De module die zij volgen sluit aan bij de actualiteit op onze school: het coachen van nieuwe docenten rond de doelgroep leerlingen. Hun docent, Jaap Boogaard, nam contact met mij op, waar het idee van een gastcollege uit ontstond. Op deze manier kan ik waarde toevoegen vanuit de praktijk van het voorgezet onderwijs, met het doel om kennis en expertise te delen.

Wat kunnen hogeschoolstudenten leren vanuit de praktijk van het voortgezet onderwijs?

Door het gastcollege krijgen studenten de kans om vanuit de praktijk en het werkveld kennis te nemen van de dagelijkse ondersteuningsbehoefte van leerlingen, ouders en docenten op het gebied van informatieverwerking, studievaardigheden en docentvaardigheden.

Wat is de kern van wat studenten moeten weten over informatieverwerking in het puberbrein?

Het gaat om het leren leggen van de verbinding tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. In de praktijk verloopt de informatieverwerking meestal niet zo ideaal. Dat hangt samen met leerlingkenmerken, zoals autisme, ADD, ADHD, dyslexie en omgevingsfactoren, zoals sociaal-emotioneel welbevinden of de thuissituatie. Deze factoren beïnvloeden het gedrag, wat vervolgens grote invloed heeft op cognitieve functies en de samenhang tussen leren, geheugen en reproduceren.

Hoe kan het werkveld en de opleiding nog meer op elkaar betrokken raken?

Door mensen uit de praktijk en deskundigen uit te nodigen voor gastcolleges. En waar mogelijk deze kennis te integreren in lesmodules om zo bredere kennis en inzichten te verwerven. Zo worden studenten beter toegerust voor het werken in de praktijk. Ik vond de gastcolleges heel leuk en waardevol om te doen. Er was een goede respons van zowel studenten als collega’s!