7 juli 2023

Dit is het programma van Studium Generale 2023-2024

Al bijna 30 jaar biedt Driestar hogeschool een Studium Generale-programma aan. Een veelzijdig en verdiepend programma met lezingen en bijeenkomsten over actuele christelijke thema's. Alumni, studenten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Voor het nieuwe seizoen staan er interessante lezingen op het programma. Onder andere:

Eerste lezing op 10 november

De eerste lezing over Artificial Intelligence is op vrijdag 10 november 2023. Ook in het onderwijs speelt AI een rol. Theologisch stelt ons dit voor vragen waarvan de antwoorden ons in ons ethisch handelen richting moeten geven in het onderwijs.

Tijdens deze bijeenkomst zal dr. ir. P.M. (Piet) Murre ingaan op de uitdagingen, bedreigingen én kansen in het onderwijs. Prof. dr. M.J. (Marc) de Vries zal vanuit een theologisch-ethische invalshoek reageren.