26 november 2020

Geslaagde visitatie master Leren en innoveren

Op maandag 16 november 2020 is de master Leren en innoveren (digitaal) bezocht door een extern visitatiepanel. Het panel stelt vast dat onze master Leren en innoveren aan alle opleidingsstandaarden voldoet. Dat geldt zowel voor onze reguliere track als voor de internationale Engelstalige track Christian Education.

Sterke betrokkenheid

Het panel roemt de open houding van alle deelnemers en het zicht van de opleiding op de eigen ontwikkelpunten. De opleiding heeft een heldere programma-opbouw. Er is sprake van een sterke betrokkenheid op elkaar als docenten en studenten. De kleinschaligheid van de opleiding is een sterk punt.

Blijvende impact

Studenten en alumni hebben als teacher leader een blijvende impact op hun praktijk en die meerwaarde mogen we als opleiding meer voor het voetlicht brengen. Tijdens de opleiding groeien studenten in hun innovatieve rol en houden die rol ook nadat ze zijn afgestudeerd.

Innovatie zichtbaar maken

We hebben als opleiding ook een aantal adviezen meegekregen. Een belangrijk advies is om in de eindwerken van de studenten de innovatie die de student in zijn of haar praktijk teweegbrengt en zijn of haar rol als teacher leader, meer zichtbaar te maken.

Betrekken werkveld en alumni

Ook krijgt de opleiding het advies om zich meer ontwikkelen als innovatief voorbeeld voor de eigen organisaties (Driestar educatief, Christelijke Hogeschool Ede en Viaa hogeschool) en het werkveld. Bij de doorontwikkeling van de opleiding is het van belang dat het werkveld en alumni intensief betrokken worden om zo voeling te blijven houden met actuele ontwikkeling in de praktijk.

Als opleiding zijn we blij met de bevindingen van het panel en gaan we aan de slag met de gegeven ontwikkelrichting.

Meer weten over de master Leren en innoveren? Kijk op www.masterli.org of neem contact met op Lennart Visser, course director.