8 april 2020

Opleiding Taalcoördinator in oktober weer van start

Met deze post-hbo-opleiding groei jij in anderhalf jaar uit tot een taalcoördinator met een sterke theoretische onderbouwing en genoeg praktijkervaring om het taalonderwijs op jouw school naar een hoger niveau te tillen. Schrijf je snel in!

Zaken als visie op taalonderwijs, taalbeleid, leerkrachtvaardigheden en inspireren van collega’s komen in de opleiding geïntegreerd aan de orde. Alle domeinen van taal passeren de revue. Ook wordt nagedacht over het taalonderwijs van de toekomst. In de vernieuwde opleiding is bovendien expliciet en ruim aandacht voor de rol van innovator binnen de school.

De opleiding start bij voldoende deelnemers op 7 oktober 2020. In totaal zijn er vijftien bijeenkomsten, verspreid over anderhalf jaar. Deze kunnen plaatsvinden in Gouda, maar ook in de regio of zelfs op locatie. Dit is mede afhankelijk van de herkomst van de deelnemers. De bijeenkomsten zijn in principe eens per maand een woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, maar in goed overleg met alle deelnemers kan ook voor een avond óf soms een hele dag gekozen worden.

Bekijk de opleiding en meld je aan!

Meer informatie