Coronabeleid

De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.

Op dit moment gelden de volgende maatregelen bij Driestar educatief:

  • Bij ziekte of getest worden geldt sowieso: thuisblijven.
  • Bij klachten laten we ons testen.
  • We volgen de basisregels rond hygiëne: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten/niezen in elleboog.
  • Regelmatig zelftesten als je naar het gebouw in Gouda komt.