Coronabeleid

De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.

Laatste update: 25 februari 2022

Per vrijdag 25 februari heeft het kabinet weer de nodige versoepelingen doorgevoerd, de meeste coronaregels zijn per vandaag vervallen. 

Op dit moment gelden de volgende maatregelen bij Driestar educatief:

  • Bij ziekte geldt sowieso: thuisblijven.
  • Bij klachten: testen.
  • We volgen de basisregels rond hygiëne: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten/niezen in elleboog.
  • Regelmatig zelftesten als je naar het gebouw in Gouda komt.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het dit bericht of over het coronabeleid van Driestar educatief? Neem dan contact op via corona@driestar-educatief.nl.