28 maart 2024

6 vragen over de master Learning and Innovation, track: Christian Education

De master Learning and Innovation, track: Christian Education is een unieke master in Nederland: alleen Driestar hogeschool biedt deze aan. Waarom zou je je als christelijke leraar inschrijven voor deze master? Wat levert het je op? Zes vragen aan Martine den Engelsen, studieleider van de masters. 

1. Vertel eens, Martine, wat houdt deze master in?

‘De MLI-CE komt grotendeels overeen met de master Leren en Innoveren (MLI). Het is een tweejarige master waarin je werkt aan je rol als Teacher Leader: je leert praktische vaardigheden om onderwijsinnovaties op een wetenschappelijk onderbouwde manier in je eigen werk uit te voeren. 

Dit doe je vanuit een onderzoeksmatige aanpak, samen met je collega's. Je leert effectief bij te dragen aan schoolbrede veranderingstrajecten en doet onderzoek naar nieuwe lesmethoden. Het verschil met de MLI zit ‘m voornamelijk in twee dingen. We richten ons binnen de MLI-CE ten eerste op christelijk leraarschap: hoe geef je als christen vorm aan je lessen? 

En ten tweede is deze mastertrack internationaal: naast Nederlandse deelnemers komen de studenten van over de hele wereld, vanuit verschillende educatieve contexten. Daarom is de voertaal Engels en volg je de opleiding grotendeels online.’

2. Oei, Engels. Daar ben ik niet zo goed in. Is dat een probleem?

‘Het is handig om een basisniveau Engels te hebben, op B2 niveau. Het merendeel van de buitenlandse studenten heeft Engels als tweede taal, dus zij ervaren dezelfde uitdagingen. Ook studenten die het Engels goed beheersen, moeten wennen aan het lezen van Engelse wetenschappelijke literatuur. 

Dat geldt overigens ook voor Nederlandse literatuur, het is gewoonweg wennen om op academisch niveau te lezen. Het helpt dat het allemaal over onderwijs gaat; je komt terecht in een bubbel van literatuur. Ongetwijfeld gaat dat eerst met een woordenboek en andere tools, maar het gaat je steeds makkelijker af. Echt, je groeit erin.’

3. Hoe gaat dat online studeren in z’n werk? 

‘Op dinsdag log je in en je bent dan vier uur online met docenten en medestudenten. Het studieprogramma zit vol met online colleges, online groesopdrachten en offline opdrachten. Natuurlijk heeft online voor- en nadelen. Je kunt de studie vanuit huis volgen en hebt dus geen reistijd. 

Het is wat lastiger om een groepsgevoel te krijgen, hoewel dat bij de huidige groep studenten juist heel goed is gelukt. Ik denk dat dat komt omdat we weten dat we in dezelfde God geloven. Dat schept meteen een band, ook al komen ze vanuit verschillende culturen. 

Identiteit en werk zijn bij deze studenten nauw met elkaar verbonden en de gesprekken gaan daardoor meteen over wezenlijke dingen. Ze werken veel samen en leven met elkaar mee. In de appgroep wordt geregeld gevraagd om gebed.

Eén keer per jaar zijn de studenten allemaal twee weken on campus in Gouda, en dan is er een goed programma met colleges over christelijk leraarschap en andere activiteiten. Die ontmoetingen zijn heel waardevol.’

4. Ik twijfel nog tussen de MLI-CE en de MLI. Welke master past het beste bij mij?

‘Voor de MLI-CE is het nodig dat je geïnteresseerd bent in christelijk onderwijs wereldwijd. Als je iets met ontwikkelingswerk hebt of weleens op een school zou willen werken buiten Nederland, dan is deze master een mooie basis. 

Maar je hoeft er zeker niet mee naar het buitenland. Ook voor je eigen context is het verrijkend om meer te weten over verschillende vormen van onderwijs in andere culturen.’

5. Ik vind een volledige master volgen best intensief. Kan ik ook losse modules volgen? 

‘Ja, dat zijn de zogenoemde short courses. Je volgt dan slechts een van de vier modules uit de inhoudelijke lijn van het masterprogramma. Hiervoor ontvang je een certificaat. Als je na een paar jaar besluit om de master in z’n geheel te volgen, dan hoef je die module vanzelfsprekend niet meer te volgen.’

6. Kan ik een Lerarenbeurs krijgen voor deze master?

‘Ja, onder dezelfde voorwaarden als bij de master Leren en Innoveren, zoals de eis dat je in Nederland woont en werkt. Je schrijft je via Studielink in voor de master Christian Education. Kom je er niet uit? Neem contact op met Studentzaken.’

Meer informatie? Kijk hier