21 maart 2024

Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

De NSE wordt jaarlijks afgenomen en geeft een indruk van de mate waarin studenten tevreden zijn over hun opleiding. De resultaten die zijn gepubliceerd in de Keuzegids masters 2024, zijn gebaseerd op gegevens die vorig jaar (2023) zijn opgehaald bij studenten. De studenten beoordelen de inhoud, de docenten, toetsing, voorbereiding op hun loopbaan en de sfeer van hun opleiding. 

Uit de gegevens van de Keuzegids blijkt ook dat onze master Leren en Innoveren de hoogste studenteninstroom in het eerste jaar heeft (43 studenten), en dat het percentage internationale studenten (9,3%) ook het hoogste is. Dat heeft te maken met de internationale variant van de master, de master Learning and Innovation, track: Christian Education, die alleen door Driestar hogeschool wordt aangeboden. 

Waardevol voor scholen

Annelies Kraaiveld, manager hogeschool: ‘De scores laten zien dat de studenten deze opleiding, die het resultaat is van een prettige samenwerking tussen CHE, Viaa en Driestar hogeschool, waarderen. Daar zijn we blij mee! Leraren met dit masterdiploma op zak zijn heel waardevol voor scholen. 

Ze worden met recht ‘Teacher Leaders’ genoemd, omdat ze in staat zijn een voortrekkersrol te vervullen bij het goed doordenken van innovaties en collega’s mee kunnen krijgen bij de implementatie in de school.’ 

Goed doordachte innovaties

Martine den Engelsen, studieleider van de masters: ‘Onze studenten gaan ervoor, ondanks het feit dat het volgen van een master geen sinecure is. Twee jaar lang werken ze aan een duurzame innovatie in de eigen werkomgeving. 

Door inhoudelijke verdieping en begeleiding vormt zich een sterke kennisbasis, waarbij de persoonlijke en professionele ontwikkeling maakt dat ze die krachtige impact ook kunnen hebben in toekomstige projecten binnen hun eigen school. Doordat ze tijdens deze master de cycli van onderzoek een aantal keer doorlopen, gaat het steeds om goed doordachte innovaties die geborgd worden in organisatiebrede ontwikkelingen.’

De resultaten van de NSE 2023 zijn in te zien in de Keuzegids masters 2024.

Meer weten over deze masteropleiding?

Wil je meer weten over de master Leren en Innoveren?

Lees meer