21 november 2019

Het roer om: ongemotiveerde leerling wil 10 halen

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor in 1989 een verdrag aangenomen. Een van de belangrijkste rechten van het kind is het recht op onderwijs.

Elk land moet volgens het VN-Kinderrechtenverdrag basisonderwijs gratis beschikbaar stellen, voortgezet onderwijs aanmoedigen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Toch volgen wereldwijd 263 miljoen kinderen geen onderwijs. Deze hele week delen wij daarom verhalen uit landen waar dat recht niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Vandaag het verhaal van Pial:

Pial David Gain (11 jaar) uit Bangladesh ging wel naar school, maar gooide er ook met de pet naar. Hij was geen gemotiveerde leerling, maar plotseling veranderde dat. Hij vertelt over zijn besluit om zijn best te doen op school:

‘Mijn ouders waren niet tevreden met mijn resultaten, daarom voelde ik me schuldig. Op een ouderavond zag ik dat er nog meer mensen zijn die hard werken om ons te steunen. Toen besloot ik dat ik mijn best ging doen. Ik wil een 9 of 10 halen voor mijn proefwerken. Sinds die avond ga ik naar school en krijg ik bijles. Elke dag bereid ik de lessen voor. De leraren vinden dat fijn. Ze geven me verantwoordelijkheden, zoals het voorlezen uit de Bijbel. Ik oefen regelmatig om Bijbelteksten uit mijn hoofd te leren. Ik ben gelukkig. Elke ochtend als ik wakker word en elke avond voor het slapen bid ik tot God.’

Pial en zijn leraar

Meer informatie

Het verhaal van Pial is onderdeel van de kerstcampagne 'T zal je kind maar zijn van Woord en Daad. Kijk op hun website voor meer informatie over de campagne en hoe jij hieraan kunt bijdragen!