Bachelor

Leraar Godsdienst

Opleiden in de School

Heb jij binnenkort een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma (niveau 4) op zak? Of heb je één of twee jaar geleden na je middelbare school een vervolgopleiding gekozen, maar wil je nu toch het onderwijs in? En heb je hart voor jongeren en je vak? Dan is de route van Opleiden in de School (OidS) van Driestar hogeschool iets voor jou! Tijdens deze vier jaar durende voltijdopleiding combineer je leren op de hogeschool met werken op een school voor vo of mbo.

Deze opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met CGO en is geschikt voor iedereen met hart voor leerlingen en liefde voor onderwijs. Na het behalen van de vierjarige opleiding ben je Bachelor of education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een boodschap hebt voor jongeren.

Wat kost deze opleiding? Hoe kan ik me aanmelden?

Bekijk de data van onze voorlichtingen

Kennismaken met de opleidingen van Driestar hogeschool? Je bent van harte welkom om een voorlichting bij te wonen.

Meld je nu aan
Studeren naast je baanAlleen 's avonds les
Je kunt de opleiding voor godsdienstleraar in deeltijd volgen. Dit is ideaal wanneer je deze opleiding naast je werk wilt doen. Je kunt deeltijd studeren als je werkervaring hebt in een andere sector en graag wilt overstappen naar het onderwijs óf als je een havo-diploma of een opleiding op (minimaal) mbo niveau 4 hebt.

Diploma en studielast
Met een deeltijdopleiding ontvang je hetzelfde diploma als bij een voltijdopleiding bij een andere hogeschool. De studielast is ook hetzelfde. Het grote verschil is dat er veel minder contactmomenten zijn. De colleges vinden altijd ’s avonds plaats, tussen 16.00 uur en 22.00 uur. Zo kun je werken en studeren makkelijker combineren. Het vakinhoudelijke deel volg je op woensdag of  donderdagavond. Het pedagogisch-didactisch deel volg je op dinsdagavond.

Hoe ziet je week er uit?
Op dinsdagavond heb je (12 keer per jaar) (werk)colleges voor het generieke deel van de opleiding. Daarnaast volg je op woensdagavond (circa 30 keer per jaar) vakspecifieke colleges. Deze colleges volg je samen met de studenten van de voltijdopleiding Opleiden in de School. Alle colleges vinden plaats bij Driestar hogeschool in Gouda. Thuis besteed je ook tijd aan de opleiding middels zelfstudie. Elk jaar loop je tien dagen stage. In het vierde jaar doe je een uitgebreidere zelfstandige stage, waarbij je ook een onderzoek uitvoert.

Studieduur
Deze deeltijdstudie duurt 4 jaar. Elk jaar bevat een studiebelasting van 60 studiepunten, dat zijn 1680 studie-uren. Naast de college-uren moet je dus rekenen op een flink aantal zelfstudie-uren per week. Ook ga je elk jaar op stage. Soms werk je al genoeg uren in het werkveld waarvoor je wordt opgeleid. Dan bestaat de mogelijkheid om de stages onder werktijd doen. Dit gaat altijd in overleg. Bekijk opleiding
Direct voor de klasOpleiden in de praktijkVoltijdopleiding
Je kunt de opleiding voor leraar godsdienst bij Driestar hogeschool ook via de Opleiden in de School-route volgen. Dit is ideaal wanneer je een mbo- (niveau 4), havo- of vwo-diploma hebt. Ook wanneer je een of twee jaar geleden niet de juiste studiekeuze hebt gemaakt, is dit een mogelijkheid om een nieuwe studie op te pakken.

Leren en werken
Met deze opleiding combineer je leren en werken. Je leert bij Driestar hogeschool en je werkt op jouw opleidingsschool. Dit is een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Zo’n samenwerking noemen we de Opleidingsschool. Op jouw school leer je in de praktijk. Dit doe je niet alleen. Je wordt goed begeleid door een gecertificeerde schoolopleider, een werkplekbegeleider en een onderzoeksbegeleider.

Het vakinhoudelijke deel volg je op de hogeschool, samen met de studenten van de deeltijdopleiding. Op je opleidingsschool krijg je het generieke deel van je opleiding. Daarnaast heb je daarvoor 10 keer per jaar een (dins)dagdeel les in Gouda.

Hoe ziet je week er uit?
Op dinsdagmiddag heb je (12 keer per jaar) (werk)colleges voor het generieke deel van de opleiding, de rest leer je op je opleidingsschool. Daarnaast volg je op woensdagavond vakspecifieke colleges, samen met de studenten van de deeltijdopleiding. Alle colleges vinden plaats bij Driestar hogeschool in Gouda. Je werkt twee dagen per week op je opleidingsschool.

Studieduur
De duale opleiding duurt 4 jaar. Je bent de hele week bezig met je opleiding en daarmee is deze studievariant een voltijdopleiding. Je combineert je werk op de opleidingsschool met verschillende stages (ook in het buitenland) en werkt stap voor stap toe naar zelfstandig voor de klas staan. Bekijk opleiding
Direct voor de klasSnel je onderwijsbevoegdheidGepersonaliseerd traject
Je kunt de opleiding leraar godsdienst als zij-instromer volgen. Deze studievariant is geschikt als je al een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, maar niet in het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid. Het is hiervoor wel van belang dat je een (vak)relevante vooropleiding gedaan hebt. Je komt ook voor de zij-instroom route in aanmerking als je een tweede onderwijsbevoegdheid wilt halen, dus na een bachelor voor het basisonderwijs of na een (andere) bachelor of master voor het voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, die je al eerder behaald hebt.

Benoeming op een school
Om deze studievariant te volgen heb je een benoeming nodig op een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Je staat voor de klas en volgt een scholings- en begeleidingstraject dat we speciaal voor je samenstellen. Je bent verplicht om dit traject te volgen, de school is verplicht om jou hiervoor in staat te stellen. Dit leg je vast in een overeenkomst.

Geschiktheidsonderzoek
Voor je kunt starten bij Driestar hogeschool, moet jouw school een geschiktheidsonderzoek aanvragen. Voor dat onderzoek maak jij een portfolio, geef je een les en krijg je een interview. Twee onafhankelijke assessoren (een instituutsassessor en een schoolassessor) beoordelen of jij zelfstandig voor de klas kunt staan, gelet op jouw competenties op de gebieden van vakinhoud, pedagogiek, (vak)didactiek en brede professionele bekwaamheid. Beide studieleiders (vak en generiek) stellen op grond van de beoordeling aan de examencommissie voor wat je nog nodig hebt aan scholing en begeleiding.

Omdat je geen (of weinig) ervaring hebt met lesgeven voor je start, kunnen we je op weg helpen met de zomercursus ‘Basisvaardigheden lesgeven’. Deze cursus bestaat uit een instructiemiddag en - avond, een cursusweek en een terugkomdag. Zo sta jij goed voorbereid voor de klas.

Hoe ziet je week er uit?
Je werkt voor minimaal 0,4 fte in het onderwijs, dit is je leerwerkplek. Daarnaast volg je colleges volgens een voor jou op maat gemaakte studieroute. Alle colleges vinden plaats bij Driestar hogeschool in Gouda.

Studieduur
Je hebt als zij-instromer maximaal 2 jaar de tijd om je onderwijsbevoegdheid te halen. Hiervoor volg je een op maat gesneden onderwijstraject. Aan het einde van deze periode leg je een bekwaamheidsonderzoek af.

‚ÄčKosten
De kosten voor een geschiktheidsonderzoek ZiB bedragen € 2100,= excl. BTW. Dit betreft een all-in prijs, waarbij een instituuts- en een veldassessor betrokken zijn en het assessment afgesloten wordt met een rapportage en een advies. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de werkgever.

De kosten voor het gehele traject zijn afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten. Het aantal te behalen studiepunten wordt bepaald op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek. In de scholingsovereenkomst, die na afloop van het geschiktheidsonderzoek wordt opgesteld, worden de totale kosten voor het scholingstraject uitgewerkt. Indien na het geschiktheidsonderzoek geen opleiding gevolgd wordt, dan zullen de kosten van het geschiktheidsonderzoek verhoogd worden met BTW. Bekijk opleiding

Voor je studie

Een van de belangrijkste aandachtspunten van onze opleiding is dat je aan jezelf werkt en dat je je eigen profiel kiest. Je wilt niet alleen veel over het vak leren, maar je durft ook in de spiegel te kijken. We verwachten dat je zelfstandig werkt en open staat voor de verbreding en verdieping die we je aanbieden in ons onderwijs. Een opleiding vraagt tijd en inzet. Zorg dat je voldoende tijd vrijmaakt en dat de rest van je bezigheden het studeren niet in de weg zit. Het vinden van deze balans hoef je niet alleen te doen. Wij helpen je graag!

Ben je enthousiast geworden over de lerarenopleiding? Kom dan eens proefstuderen! Door een of meerdere colleges te volgen krijg je een goed beeld van de opleiding. Zo weet je niet alleen of je het leuk vindt, maar ook of het niveau goed bij je past. Je kunt tijdens de colleges de persoonlijke sfeer proeven van onze school. Spreek gerust andere studenten aan, zij beantwoorden graag al je vragen. Proefstuderen helpt jou om een goede keuze te maken. Zo weet jij of Driestar hogeschool de juiste plek voor jou is.

Je bent van harte welkom op een dinsdag- of donderdagavond. Op dinsdagavond kun je een les volgen uit het generieke programma en op donderdagavond uit het vakinhoudelijke programma.

Kom proefstuderen

De website studeermeteenplan.nl helpt je bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs. Het is een informatiepunt voor studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Ook lees je hier wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs.

Om je een handje op weg te helpen vind je op de website een checklist. Zo weet je waar je aan moet denken als je gaat studeren. De website is gemaakt in samenwerking met het ministerie van OCW, DUO en de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Bekijk de website

Tijdens je studie

De opleiding voor godsdienstleraar bestaat uit een vakinhoudelijk programma en een generiek (pedagogisch/didactisch) programma. Het vakinhoudelijke programma is gericht op de inhoud en de vakdidactiek van het vak dat je kiest, in dit geval godsdienst. Dit programma wordt verzorgd door CGO. Je leert godsdienst op het niveau dat past bij een hbo-bacheloropleiding. Daarnaast leren we je hoe je de vertaalslag maakt naar het niveau van jouw (toekomstige) leerlingen. Klik op een van de uitklapmenu’s hieronder voor meer informatie over wat je tijdens je studie leert en wat er mogelijk is aan stages en internationalisering.

Voordat je aan jaar 4 begint maak je het tentamen ‘Generieke Kennisbasis’. Alle kernconcepten van de eerste 3 jaar van het generieke programma komen hierin terug. Tijdens het vierde jaar maak je de Landelijke Kennistoets (LKT).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vanaf studiejaar 2013-2014 de LKT ingesteld. Het slagen voor de LKT is een voorwaarde om een tweedegraadsbevoegdheid te mogen ontvangen. Hiermee wil het OCW zorgen dat jij als student voldoende kennis paraat hebt op het vakgebied waarvoor je bent opgeleid.

Lees meer over de LKT

Stages zijn een belangrijk leermiddel in jouw ontwikkeling tot bekwame leraar. In de eerste drie jaar loop je per jaar 5 dagen stage voor het vakinhoudelijke programma en 5 dagen stage in het kader van het generieke programma.

In je vierde jaar is het tijd voor een uitgebreide stage: de liostage. Tijdens deze stage geef je zelfstandig les en voer je een onderzoek uit in het kader van je afstudeerrichting. Als je al voldoende uren werkt op een school voor voortgezet onderwijs kun je de meeste stageopdrachten, in overleg, tijdens je werk doen.

Tijdens je opleiding aan Driestar hogeschool krijg je de kans om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. We vinden het belangrijk dat je leert samenwerken en samenleven met andere culturen en christenen wereldwijd.

We dagen je daarom uit om op internationaal niveau kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van trends binnen je vakgebied. Deze internationalisering vormt een onderdeel van je opleiding. Je kunt zelf kiezen hoe je hier vorm aan wil geven. In overleg met je studiebegeleider kies je de optie die het beste bij jou past.

Lees meer over de mogelijkheden

In het laatste jaar van je studie kies je een afstudeerrichting. Je specialiseert je hiermee in de doelgroep die jouw interesse heeft en waar je meer dan 50% van je lessen geeft of stage loopt: het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) of het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo klas 1 t/m 3). Het leert je om je lessen af te stemmen op de verschillende doelgroepen. De afstudeerrichting die je kiest heeft invloed op de opdrachten, (vak)modules, onderzoek, masterclasses en je liostage.

Daarnaast kies je ook tussen de onderwijslijn en de onderzoekslijn. Bij de onderwijslijn maak je grotere opdrachten tijdens de modules. De masterclasses vormen een onderdeel van de onderwijslijn. Ze worden formatief getoetst en er hoeven geen opdrachten thuis worden uitgewerkt. Bij de onderzoekslijn specialiseer je je in het doen van onderzoek. Het vierde jaar sluit je af met een assessment. Hiermee bepalen we of je startbekwaam bent voor het docentschap.

Tijdens het generieke programma besteden we veel aandacht aan jouw persoonlijke vorming als docent. Het programma is opgebouwd rond de volgende 8 thema’s: 
  1. Relatie
  2. Gezag
  3. Leeromgeving
  4. Organisatie
  5. Uniciteit
  6. Ontwikkeling
  7. Verantwoordelijkheid
  8. Persoonlijke vorming 
De thema’s worden steeds in tweetallen aangeboden. In jaar 1 tot en met 3 worden de thema’s uitgebouwd en verbreed. In jaar 4 volgt dan een verdiepingsslag in het onderwijs.

Na je studie

Gefeliciteerd met je diploma! Je bent nu leraar godsdienst en kunt zelfstandig aan de slag op school. Maar ook nu je je studie hebt afgerond hebt, ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. 

Bekijk de mogelijkheden voor alumni

Ook nu je je diploma hebt, zul je merken dat de onderwijsomgeving blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je je blijft ontwikkelen. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? We bieden verschillende post-hbo-opleidingen, masteropleidingen en cursussen aan. We helpen je graag!

In het diplomaregister van DUO kun je alle digitale diplomagegevens vinden van de opleidingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Een uittreksel van dit register heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van onze hogeschool.

Bekijk het diplomaregister