10 januari 2023

Juf Carolina: ‘Technologie in de klas is belangrijker geworden’

Door Driestar hogeschool

Carolina is docent op de Verbena school in Guatemala. Ze begon in 2009, maar vandaag de dag geeft ze nog steeds les met dezelfde vreugde als toen. Carolina vertelt daarover: ‘Ik houd ervan om de kinderen in mijn klas te leren lezen en schrijven en zie dit ook als mijn roeping.’

De passie voor het lesgeven begon toen Carolina zelf op school zat. ‘Ik was 13 jaar oud toen ik zag hoe toegewijd mijn leraren waren aan hun werk. Dat had een grote impact op mij en ik besloot om ook iets te doen voor de kinderen in ons land.’

Professionele en persoonlijke groei

Carolina deed haar eerste ervaring met lesgeven en het omgaan met kinderen op in haar kerk. ‘Ik besloot om te gaan studeren en mijn bevoegdheid als docent te halen. In de afgelopen jaren ben ik professioneel erg gegroeid. Ik kon me verdiepen in verschillende pedagogische onderwerpen en leerde hoe ik op de juiste manier kan lesgeven. Ook op persoonlijk vlak leerde ik veel.’

Carolina weet als geen ander hoe belangrijk het is dat een docent een goede opleiding volgt. ‘De opleiding van de docent bepaalt in hoeverre een leerling zich kan ontwikkelen. Alleen wanneer een docent op de juiste manier lesgeeft, leert het kind de nodige vaardigheden en behaalt het goede resultaten.

Technologie in de klas

Sinds de coronapandemie is het gebruik van technologie in de klas steeds belangrijker geworden. ‘Het is belangrijk dat docenten nu worden getraind om met die technologie om te gaan. Digitale leermiddelen zorgen ervoor dat kinderen plezier hebben in het onderwijs. Nog iedere dag leer ik iets nieuws.’

Carolina ziet AMG Guatemala, de organisatie waar ze voor werkt, als zegen voor de gezinnen. ‘We brengen het Woord van God en begeleiden de gezinnen, die dagelijks voor uitdagingen staan. In de toekomst wil ik mijn universitaire studie afmaken en de gezinnen blijven ondersteunen door het onderwijs te verbeteren. Ook wil ik werken met kinderen die speciale aandacht nodig hebben.’

Geef ze een Tien!
Goed onderwijs is in Nederland bijna vanzelfsprekend. In ontwikkelingslanden laat de kwaliteit van het onderwijs helaas nogal eens te wensen over. Woord en Daad en Driestar educatief zetten zich daarom in voor goed, christelijk onderwijs wereldwijd. 
>>Klik hier voor meer info, verhalen en video's! 

Driestar hogeschool

Over Driestar hogeschool

Driestar hogeschool is de leukste hogeschool van Gouda en leidt - al sinds 1944 - leraren en pedagogen op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan christelijk onderwijs en jeugdzorg.