Studium Generale

Al meer dan 30 jaar biedt Driestar hogeschool een Studium Generale-programma aan. Een veelzijdig en verdiepend programma met lezingen en bijeenkomsten over actuele christelijke thema's. Alumni, studenten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Wat is Studium Generale?

Studium Generale is de noemer waaronder universiteiten en hogescholen lezingen en cursussen organiseren met de bedoeling hun studenten ook onderwerpen buiten het eigen vakgebied aan te bieden. Deze bijdrage aan de algemene ontwikkeling is ook voor niet-studenten toegankelijk.

Lezingen in 2024 en 2025

In het rouwen zijn kinderen meestal de ‘forgotten mourners.’ Maar kinderen rouwen net zoveel, maar wel heel anders, dan wij volwassenen. Op woensdag 2 oktober geven A.T. Vergunst, Gerdien Braaksma en Dorinda bal een lezing over rouw bij kinderen en pubers.

Lees meer
Dr. P.J. (Paul) Visser, predikant van de Maranathakerk in Rotterdam en Patrick Vogelaar, schoolleider van de Prins Mauritsschool in Delft, geven tijdens een lezing van Studium Generale hun visie op de opdracht en uitdagingen van christelijke scholen en kerkelijke gemeenten in de stad. Lees meer en meld je aan

Studium Generale organiseert twee avonden met sprekers Gerjanne van Lagen en Christine Stam. De eerste avond op 8 november gaat over ouderschap en verwachtingen. De tweede avond op 22 november gaat over het vinden en houden van broos geluk in relatie met je partner, vriend(inn)en, jezelf en God. Je bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen.

Lees meer en meld je aan

Studium Generale organiseert twee avonden met sprekers Gerjanne van Lagen en Christine Stam. De eerste avond op 8 november gaat over ouderschap en verwachtingen. De tweede avond op 22 november gaat over het vinden en houden van broos geluk in relatie met je partner, vriend(inn)en, jezelf en God. Je bent van harte welkom op deze avonden bij te wonen.

Lees meer en meld je aan
De Dutch Bible Belt Network houdt haar netwerkdag op zaterdag 23 november. Het onderwerp van deze dag is: Te heilig om? Avondmaal in de gereformeerde gezindte.

De jaarlijkse Biblebelt Lezing zal gehouden worden door prof. dr. mr. Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal en auteur van het boek De troost van gebrekkig strafrecht (2024). Lees meer

In deze wintercursus van de SSNR staan opnieuw Duitse en Nederlandse gereformeerde en lutherse piëtisten centraal. Over confessionele en landsgrenzen heen is er zielsverwantschap, verbondenheid en beïnvloeding. Maar hoe dan? Wat verbond hen eigenlijk? Waarin herkenden ze elkaar als zielsverwanten? Beleefden ze die ‘gemeenschap der heiligen’ ook, of juist niet? En welke betekenis hadden ze voor hun tijd en hun kerk? Dat zijn vragen die in deze cursus belicht worden.

Lees meer en meld je aan
Volgens de Britse filosoof Alisdair MacIntyre (After Virtue) kunnen mensen de vraag “wat moet ik doen?” alleen beantwoorden als ze antwoord hebben op de vraag “waar hoor ik bij?” Dit vormt het vertrekpunt voor ons gesprek over de waarde van de christelijke traditie voor onze taak en roeping vandaag: waar hoor jij bij?

We gaan tijdens deze Studium Generale-avond onder leiding van Bram Kunz aan de slag met een brontekst uit de christelijke traditie. Aan de hand van een tekst uit Leven met elkander van D. Bonhoeffer gaan we na wat een christelijke visie op onze taak en roeping in de context van 2025 is. Daarbij maken we de verbinding met onze eigen context: wat mag er van jou, als christelijke professional, worden verwacht? En wat heb jij daarvoor nodig? Lees meer en meld je aan
Op D.V. woensdag 2 april 2025 verzorgen ds. H. Brons en ds. G.W.S. Mulder een avond over ‘Heilsverdienste en heilstoepassing in de prediking’. De avond is een samenwerking tussen Studium Generale en CGO-HBO. Ds. Brons gaat in zijn bijdrage in op de wijze waarop heilsverdienste en heilstoepassing aan de orde komen in de Kruistriomph van Abraham Hellenbroek. Ds. Mulder richt zijn lezing op de manier waarop de toepassing verankerd is in de preekmethode van de Nadere Reformatie. Lees meer en meld je aan

Over lezen en leesvaardigheid horen we vooral klaagzangen: een groot aantal jongeren komt laaggeletterd van school, er zijn leerkrachten die nooit lezen in hun vrijetijd, in veel gezinnen is geen boek meer te vinden, enzovoorts.

De eerste bijeenkomst gaat over belangrijke inzichten over lezen. Wat gebeurt er in je hoofd als je leest – en de tekst begrijpt? Op een toegankelijke manier wordt dit besproken. 

Daarna gaan we aan de hand van stellingen en opdrachten aan de slag. Hoe kunnen we een leescultuur bevorderen? Wat moeten we doen en laten?

Meld je nu aan

Over lezen en leesvaardigheid horen we vooral klaagzangen: een groot aantal jongeren komt laaggeletterd van school, er zijn leerkrachten die nooit lezen in hun vrijetijd, in veel gezinnen is geen boek meer te vinden, enzovoorts.

In de tweede bijeenkomst kijken we naar het brede aanbod van moderne jeugdliteratuur. Veel ouders – en ook leerkrachten – zijn aardig op de hoogte van christelijke kinderboeken. Dat is begrijpelijk. Er is echter meer te vinden wat de moeite waard is, zoals literaire non-fictie, poëzie, moderne verhalen die tot nadenken stemmen. We gaan bekijken wat de meerwaarde daarvan is.

Meld je nu aan

Doelstellingen

De doelstellingen van het Studium Generale van Driestar hogeschool zijn:

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften;
  • Kennisname en bestudering van de (kerk)geschiedenis;
  • Bezinning op thema’s en dilemma’s van onze eigen tijd;
  • Kennismaking met culturele uitingen in heden en verleden.

Driestar hogeschool organiseert het Studium Generale al sinds 1990 en heeft inmiddels een grote kring vaste bezoekers opgebouwd. 

Vragen?

Neem voor vragen contact op met studiumgenerale@driestar-educatief.nl of bel 0182-540333.