2 april 2020

Wat we leren van innoveren

Door L.B. (Lennart) Visser

Dat er veel innovatiekracht vrij komt door de coronacrisis, kun je overal om je heen waarnemen. Lennart Visser, course director en docent van de master Leren en innoveren, roept leraren op hun reflectiekracht ook in te zetten om blijvend van deze ervaringen te leren.

Wie voor de coronacrisis beweerd had dat het onderwijs in Nederland in minder dan twee weken volledig digitaal en op afstand zou worden aangeboden, zou schaapachtig worden aangekeken. Nu we midden in de coronacrisis zitten en de scholen gesloten zijn, is dit realiteit.

Innovatiekracht

Het is bijzonder dat het onderwijs niet stopt, maar ‘gewoon’ online doorgaat. Binnen twee dagen nadat de maatregelen waren ingesteld, hadden scholen een online antwoord. Om mij heen zie ik dat collega’s elkaar met een enorme innovatiekracht meenemen in nieuwe vormen van het digitaal werken. Moodle, Teams, Zoom, Yammer en nog veel meer digitale tools weten we te vinden en goed in te zetten.

Collega’s die doorgaans sceptisch keken naar het online lesgeven, hebben nu intensief contact met studenten en geven hun modules vanachter het beeldscherm. In korte tijd weten we de weg in digitale omgeving. Teamvergaderingen vinden online plaats en er wordt zelfs online met elkaar koffie gedronken en geluncht.

Reflectiekracht

Veel mensen zeggen het al: straks is er een manier van leven voor corona en een na de coronacrisis. Dat kan persoonlijk in je leven zijn, maar ook in de manier waarop je het onderwijswerk doet. Ik wil je uitdagen om als onderwijsprofessionals na deze crisis terug te blikken en op de (gedwongen) ontwikkelingen te reflecteren. Wat is de leerwinst? En hoe kunnen we die verzilveren in het onderwijs van de toekomst.

Leren en innoveren

Dat is wat we de studenten van master Leren en innoveren hebben geleerd en leren: bespreek innovatie en denk steeds na over de visie, het doel en ideaal. Zo zorgen we ervoor dat innovaties gedragen worden en duurzaam zijn in plaats van hooguit een reactie op een externe gebeurtenis. Niet te snel terug in ons oude gedrag en naar ‘hoe het was’. Maar de reflectiekracht inzetten om innovatiekracht te verzilveren en te gebruiken om te blijven leren en innoveren!

Dr. Lennart Visser is course director van de masteropleidingen van Driestar hogeschool, waaronder de master Leren en innoveren. Tijdens deze master worden masterstudenten opgeleid om als teacher leader, samen met collega’s, hun onderwijs op een doordachte en onderbouwde manier te innoveren.

L.B. (Lennart) Visser

Over L.B. (Lennart) Visser

Dr. Lennart Visser is course director van de masteropleidingen van Driestar hogeschool en docent van de master Leren en innoveren.